Расчет массовой доли гидроксида калия в анализируемом образце, зная его концентрацию в полученном растворе

 

 

Задача 1.
Технический калий гидроксид массой 3,5 г растворили в воде, получив 500 мл раствора. По данным химического анализа молярная концентрация раствора составляла 0,1 моль/л. Какова массовая доля КОН в веществе?
Дано:
Mr(КОН) = 56 г/моль;
См(КОН) = n(KOH) = 0,1 моль/л;
V(р-ра) = 500мл или 0,5л;
mтехн.(КОН) = 3,54г.
w%(KOH) = ? 
Решение:
Сначала рассчитаем количество гидроксида калия в растворе:

n(KOH) = Cм • V(р-ра) = 0,1 моль/л • 0,5 л = 0,05 моль.  

Находим массу чистого гидроксида калия:

m(KOH) = n(KOH) • М(KOH) =
= 0,05 моль • 56 г/моль = 2,8 г.

Теперь рассчитаем массовую долю КОН в техническом образце его, получим: 

w%(KOH) = m(KOH) • 100%/mтехн.(KOH)  =
=  2,8 г •100%/3,5 г =  80% или 0,8

Задачу можно решить одним действием по уравнению:

w%(KOH) = (n(KOH) • Mr(КОН) • V(р-ра) • 100%)/(mтехн.(КОН) • 1000 мл) = 
=( 0,1 моль • 56 г/моль • 500 мл •  100%)/(3,5 г • 1000 мл)  = 80%.

Ответ: w%(KOH) = 80%.

Украинский вариант

Завдання 1.
Технічний калій гідроксид масою 3,5г розчинили у воді, отримавши 500мл розчину. За даними хімічного аналізу молярна концентрація розчину становила 0,1 моль/л. Яка масова частка КОН в речовині? 
Дано:
Mr(КОН) = 56 г/моль;
См(КОН) = n(KOH) = 0,1 моль/л;
V(р-ра) = 500 мл или 0,5 л;
mтехн.(КОН) = 3,54 г.
w%(KOH) = ? 
Рішення:
Завдання можна вирішити одним дією за рівнянням :

w%(KOH) = (n(KOH) • Mr(КОН) • V(р-ра) • 100%)/(mтехн.(КОН) • 1000 мл) =
=( 0,1 моль • 56 г/моль • 500 мл •  100%)/(3,5 г • 1000 мл)  = 80%.

Відповідь: w%(KOH) = 80%.